DARÜL KURRA KUR’AN SCHOOL

DARÜL KURRA
DARÜL KURRA1492. Yılında Hoca Yakup tarafından inşa ettirildiği yapının avlu giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesinden anlaşılmaktadır.Kur’an-ı Kerim öğretiminin yapıldığı yer olan Darülkurra,Hoca Yakup Darülkurrası’ ya da “yerkapı Muhallimhanesi” olarakda bilinmektedir.Bir küllüyenin parcası olmayan bağımsız Darülkurra ların nadir örneklerinden olan yapı Osmanlı döneminden kalan en eski örnek olması açısından da önemlidir.biri kışlık biri yazlık olarak iki mekandan oluşmaktadır Yapının haziresinde Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin torunlarından Cafer Çelebi gibi önemli şahsiyetlerin ve ayrıca Cizyederzade ailesi mensuplarının mezarları bulunmaktadır 1957. yılından itibaren Bursa eski eserleri sevenler kurumu binası olarak kullanılmaktadır.

KUR’AN SCHOOL
DARÜL KURRAThe epitaph board placed over the enrrance door leadiing to the structure’s courtyard reveals that this structure built in 1492 by Hodja Yakup. This”darulkurra”, a place ehere the Holy Qur’an was taught,is also known as ”Hodja Yakup Darulkurra” or ” Yer kapı muallimhanesi”. this structure is one of the rare examples of ”darulkurras”, an independent building, whic does not form part of a kulliye. It is also important from the point of wiew of being the oldest examples remaining from the Ottoman period. This structure consist of two sections, one each for use during winter amd summer. In the graveyard of this structure, there are the tombs of important personalites such as Cafer Çelebi, one of the grand-sons of his Majesty Abdulkadir-i Geylani, as well as of members of the Cizyedarzade family. This structure is used as the building of ”Bursa Ancient Artwork Lovers’ Society”

DARÜL KURRA

DARÜL KURRA

DARÜL KURRA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s