OTTOMAN EMPIRE SULTANS OSMANLI PADİŞAHLARI

OSMANGAZİ 1. (1299 – 1326) Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olmuş, 3 kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı Sultanlarının sıralı listesi…An ordered list of the Ottoman Sultans, who became one of the largest empires in world history and ruled over 3 continents. Osman Gazi, Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hanımdır. Hayatı boyunca birçok…

MAUSOLEUM OF DEVLET HATUN

DEVLET HATUN TÜRBESİTürbe Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın Kızı ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Torunu Yıldırım Bayezıd’in eşi ve 1.Çelebi Mehmed’in Annesi Devlet Hatuna aittir tamamen mermerden inşa edildiği için “Ak Türbe” olarak da adlandırılmaktadır yapı kare planlıdır içte Helazanik bir Kubbe ile örtülüdür dışta yüksek bir kasnağa oturtulmuş Kurşunla kaplı sivri bir külahı bulunan ve yanları açık…

İNCİRLİ PUBLIC BATH

İNCİRLİ HAMAMIMolla Fenarı’nin torunlarından Kazasker Alaaddin Ali Efendi tarafından 1448 yılında inşa ettirilmiş İncirli Hamamı olarak bilinmektedir Yapı “tek” Hamam olarak inşa edilmiştir ılıklık girişi ılıklık ve eyvanları sıcaklıktaki göbek taşının Çevresindeki eyvan ve Halvetlerinin 60 derecelik açılarla elde edilmiş olması farklı plan Şemasının belirgin bir özelliğidir Hamam 2013 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından…

IBNI-BEZZAZ MOSQUE

İBNİ-BEZZAZ CAMİİÇelebi Mehmed döneminde (1413-1421) Yıllarında yapılan Mahalle Mescidlerindendir Mescid daha sonra Minber eklenerek Camiye dönüştürülmüştür Hafızettin Mehmed Bin Mehmed Kerderi Efendinin 15.Yüzyılın ilk yarısında yaptırdığı bilinmektedir Hafızettin Mehmed Bin Mehmed Kerderi Efendinin Alim bir zat olduğu Molla Fenari ile ilim meclislerinde bulunduğu Fetava-yı Bezzaziye adlı Kitabın yazarı olduğu ve İbni-Bezzaz lakabı ile anıldığı bilinmektedir…

ACEM REIS MOSQUE

ACEM REIS CAMİİCami Fatih Sultan Mehmed döneminde Bedreddin Mahmud Bin Muhammet el-acemi el-ma’ruf bi Acem reis adında Bir Tüccar tarafından inşa ettirilmiştir bazı Tarihi kaynaklarda yer alan Arap Cami adı ile bilinen “Acem Reis Mescidi” notundan bu Camiye “Arap Cami”denildiği’de anlaşılmaktadır Cami asıl İbadet Mekanı ve son Cemaat yeri ile birlikte Dikdörtgen Planlıdır yapı 1962…

HATİCE İSFENDİYAR MOSQUE

HATİCE İSFENDİYAR CAMİİCami,Çelebi Mehmed’in kızı Selçuk Hatun ile İsfendiyaroğlu İbrahim Beyin Kızı olan Hatice Hanım Sultan ve eşi Mahmud Çelebi tarafından inşaa ettirildiği bilinmektedir ancak sicil kaydındaki bir ibareden bundan önce Camiyi Emir Sultanın eşi ve Yıldırım Bayezıd’ın Kızı Hundi Hatun’un yaptırdığı anlaşılmaktadır Bursa’da ilk olarak şimdiki Orhan Camii ve Külliyesinin bulunduğu alanda kurulan At…

ORHAN GAZİ TÜRBESİ MAUSOLEUM OF ORHAN GAZİ

ORHAN GAZİ TÜRBESİ Orhan Gazi Türbesi, sağ tarafınızda, tophane parkının girişinin hemen içinde, babasının mezarı olan Osmanlı Devleti’ nin kurucusu Osman Gazi’nin hemen önünde bulunmaktadır. Bursa’da gömülü diğer sultanların aksine Orhan Gazi’nin mezarı adının kompleksinde değil. Orhan Gazi tarafından bir mezara dönüştürülmeden önce, Aziz Elia Manastırı’nın bir parçası olan mezarı, eşi Nilüfer Hatun’un, oğlu Kasım’ın, kızı…

BURSA TARİHÇESİ

 BURSA TARİHÇESİBilimin ışığında arkeolojik kaynaklar Bursa ili ve çevresinin 8500 yıl ile tarihlendirmektedir Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik düzene gelişmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir Bursa’da kuzey batı Anadolu’nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda Höyük bulunmaktadır Prehistorik dönemde İnsanların yaşadıkları köyler olan bu Höyüklerden yaklaşık 30…

KARAGÖZ MUSEUM (KARAGÖZ MÜZESİ)

KARAGÖZ MÜZESİ14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından canlandırılmışböylece bu iki isim gölge oyununun iki önemli siması olarak ünlenmiştir asırlar önce Bursa da doğup dünyaya yayılan karagöz Türk gölge oyunu olarak 2009.yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras olarak ilan edilmiştir anıt Bursa Orhan camii yapımı sırasında çalıan ve nükteli …

ULU CAMİ (THE GRAND MOSQUE)

BURSA ULU CAMİUlu Cami Yıldırım Bayazıd tarafından 1396-1399 Yılları arasında yaptırılmıştır Yıldırım Bayazıd 1396 Niğbolu Zaferi sonrasında Bursa’da 20 adet Mescıt yaptırmak istemiş ancak dönemin önemli Alimlerinden olan damadı Emir Sultan’ın önerisi ile 20 Kubbeli Ulu Cami’yi yaptırmıştır Cami Mimarının Ali Neccar olduğu bilinmektedir Osmanlı Mimarisinin çok Kubbeli Cami formunun en büyük örneği olmuştur Ulu…