ULU CAMİ (THE GRAND MOSQUE)

BURSA ULU CAMİUlu Cami Yıldırım Bayazıd tarafından 1396-1399 Yılları arasında yaptırılmıştır Yıldırım Bayazıd 1396 Niğbolu Zaferi sonrasında Bursa’da 20 adet Mescıt yaptırmak istemiş ancak dönemin önemli Alimlerinden olan damadı Emir Sultan’ın önerisi ile 20 Kubbeli Ulu Cami’yi yaptırmıştır Cami Mimarının Ali Neccar olduğu bilinmektedir Osmanlı Mimarisinin çok Kubbeli Cami formunun en büyük örneği olmuştur Ulu…

KARAGÖZ MUSEUM (KARAGÖZ MÜZESİ)

KARAGÖZ MÜZESİ14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından canlandırılmışböylece bu iki isim gölge oyununun iki önemli siması olarak ünlenmiştir asırlar önce Bursa da doğup dünyaya yayılan karagöz Türk gölge oyunu olarak 2009.yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras olarak ilan edilmiştir anıt Bursa Orhan camii yapımı sırasında çalıan ve nükteli …

YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM

YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM Yeşil Külliyesinin en tanınmış yapısı olan Türbe 1421 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından Hacı İvaz Paşaya yaptırılmış Türbe “Yeşil”adını literatüre “Üretilmesi İmkansız Seramik”olarak gecen Mavi Yeşil Turkuaz renkli İznik Çinilerinden almıştır duvarla Beş bölüme ayrılmış bir kriptaya (Mezar Odası) sahip olan Türbe Sekizgen gövdelidir dıştan cephelerinde ve pencere alınlıklarında Mavi…

NAMAZGAH CAMİİ NAMAZGAH MOSQUE

NAMAZGAH CAMİİ NAMAZGAH MOSQUEEmir Sultan Hazretlerinin hizmetkarlarından olup Kasaplık yaptığı için “Kasapçı Dede”adıyla tanınan Sofi Mehmed Efendi tarafından 1375-1400 tarihleri arasında yaptırılmıştır kendisi de 1429 yılında vefat ederek Caminin Doğusundaki hazirede defnedilmiştir “Süfi mehmed Camii” yada Namazgah yeni Cami olarak da anılmaktadır Camii asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeriyle birlikte Dikdörtgen bir plan şemasına…

AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE

AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACEKara Timurtaş Bey’in Oğlu Bursalı komutan Umur Bey tarafından Yıldırım Bayazıd döneminde (1389-1403) 1400 lü yılların başında yaptırılmıştır Türkiye’de açık Namazgah olarak inşa edilmiş olan yapıların ilki ve en önemlisidir yapıldığı dönemde kentin dışında ve çevreye hakim bir yerde bulunan açık Namazgah Ordunun Sefere çıkış öncesinde toplu namaz kıldığı ve dua…

BRİEF HİSTORY OF BURSA

BRİEF HİSTORY OF BURSA Certain findings from castle part in downtown area point to 2500-2700 BC on the other hand according to recent findings in Akçalar Aktopraklık excavation showed that oldest traces of civilization within Bursa provincial area date back to 8500 BC Bursa region had been under various colonies and countries ruling until Bithynia state…

PANORAMA 1326 BURSA CONQUEST MUSEUM

BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİKöklü tarihimizi ve kültürümüzü canlandıran ve kalıcı bir bellek yaratan müze çalışması ”Bursa’nın fethi günü” dünyanın en büyük 3 boyutlu Panorama müzesi oldu.hanlar bölgesinin doğu kapısı olarak bilinen müze, Kayhan ve Okçular Çarşıları’nın yanı sıra kapalıçarşı ırgandı köprüsü ve çevre pazarı sayesinde bölgenin ticari hacmine büyük katkı sağlıyor.panoramik müze, 42 metrelik…

POET AHMED PASHA MADRASAH

ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİSultan II.Murad ın kazaskeri veliyüddin Efendinin oğlu Fatih Sultan Mehmed döneminin (1451-1481) ünlü şair devlet adamı olan Ahmed Paşa tarafından 15.yüzyılda yaptırılmıştır.Ezine nin geyikli köyü bu medreseye vakfedildiği için Geyikli medrese olarak da bilinmektedir Yapıya Doğu cephesinden giriş bölümü olarak düzenlenmiş bir eyvan ile girilmektedir.Dikdörtgen bir forma sahip olan ve Kuzeydeki ova…

DARÜL KURRA KUR’AN SCHOOL

DARÜL KURRA1492. Yılında Hoca Yakup tarafından inşa ettirildiği yapının avlu giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesinden anlaşılmaktadır.Kur’an-ı Kerim öğretiminin yapıldığı yer olan Darülkurra,Hoca Yakup Darülkurrası’ ya da “yerkapı Muhallimhanesi” olarakda bilinmektedir.Bir küllüyenin parcası olmayan bağımsız Darülkurra ların nadir örneklerinden olan yapı Osmanlı döneminden kalan en eski örnek olması açısından da önemlidir.biri kışlık biri yazlık olarak iki…

MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH

MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMIHamam II.Murad tarafından 1426.yılında Muradiye Külliyesine gelir getirmek amacıyla inşa ettirilmiştir.Hamam bir dönem önünde tavuk pazarı kurulduğu için tavuk pazarı hamamı adıyla anılmaktadır.Kadın ve erkek kısımlarından oluşan çifte hamam planındadır Hamamın Kadınlar ve Erkekler kısımları eskiden soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktaydı soğukluk su deposu ve…