İNEBEY MEDRESESİ İNEBEY MADRASAH

İNEBEY MEDRESESİ15.Yüzyılın başında 1.Murad’ın Subaşısı ve Yıldırım Bayazıd döneminin önemli şahıslarından olan Eyne Bey (İnebey) tarafından Yaptırılmıştır 1404 tarihli bir Vakfiyede Medresenin Eyne Bey (İneBey) tarafından Balıkesirdeki Zaviyesi için Tanzim ettirildiği belirtilmektedir Medresenin yüksekçe olan girişine bir kaç basamakla çıkılarak girilmektedir bu sebeple “Merdivenli Medrese “olarak ta anılmaktadır Medrese 1674.Yılında Veziriazam Fazıl Ahmed Paşa’nın Amca…

OKÇU BABA TURBESİ

OKÇU BABA TURBESİTürbenin 14. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir Türbede Bursa’nın Fethinde önemli hizmetleri bulunan Nusret veya Nasrettin adli bir Paşanın Kabrinin olduğu bilindiğinden “Nusret Paşa veya Okçu Baba Türbesi olarak da anılmaktadır Nusret Paşanın Okçulukta ve ok imalatında Usta bir zat olduğu için Okçu Baba olarak anıldığı bilinmektedir Kare planlı ve Tek Kubbeli bir yapıdır…

BALİBEY HANI BALIBEY KHAN

BALIBEY HANI Fatih Sultan Mehmed ve II.Bayazıd dönemi devlet adamlarından Hamza Bey’in oğlu Bali bey tarafından Yenişehir’deki Cami ve İmaretten oluşan Külliyesine Gelir getirmek amacı ile inşa ettirilmiştir Balı bey 1493 yılında vefat etmiş ve Karacabey’deki Türbesine defnedilmiştir Ticaret yapılarının yoğun olarak bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinin en batısında yer alan Balı bey hanı 19…

ÇAKIRAĞA PUBLIC BATH

CAKIRAĞA HAMAMISultanII.Murad döneminde 1421-1451 BursaSubaşı’sı olan Çakırağa tarafından yaptırılmıştırBursa subaşı’lığından sonra Fatih Sultan Mehmed döneminde de Subaşılık yapmış olan Çakır ağa bu Hamamı İstanbul Silivri’deki İmaret ve Zaviyesine gelir olarak vakfetmiştir Hamam Kadınlar ve Erkekler kısmı olarak inşa edilmiş orta büyüklükte bir Çifte hamamdır Kadınlar ve Erkekler kısımları Soğukluk (Soyunmalık) Ilıklık Sıcaklık Halvet Su deposu…

ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM

ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİCaminin Kitabesi bulunmamakta olup yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur H.889 (1484) tarihli sicil kayıtları arasında rastlanan ve Şeker Hocanın Oğlu ile torunundan bahseden “Mevlana baba Yunus Bin baba Hamid Bin Şeker Hoca”şeklindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak Şeker Hocanın Çelebi Mehmed veya Sulatan II. Murad zamanında yaşamış olduğu ve…

PIRINÇ HANI (RICE KHAN)

PİRİNÇ HANIII.Bayazıd tarafından 1490-1508 yılları arasında yaptırılmıştır İstanbul’da II.Bayazıd’a ait olan Külliyeye gelir getirmesi için Bursa’da yaptırılan iki handan biri olup diğeride Koza Han’dır Mimarları Sultan Şah Oğlu Yakup Şah ve Abdullah Oğlu Ali’dir eski kayıtlarda “Pirinç Hanı” Cedid-i Sani”Han-ı Cedid-i Evvel adları ile anılmıştır Eskiden Tahıl özellikle de Pirinç satılan bir Han olduğu için…

UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ

ÜFTADE CAMİİCelveti Tarikatı Şeyhlerinden Üftade Mehmed Muhyiddin Hazretleri tarafından 1527 yılında yaptırılmıştır 1855 depreminde Caminin zarar görmesi üzerine Bursa Kadısı İbrahim Sadettin Efendi’den alınan izin ile tamamen yıkılmış ve ziyaret için Bursa’ya gelen Serasker Hasan Rıza Paşa tarafından 1866 yılında yeniden ve günümüzdeki plan şemasında inşa edilmiştir Cami asıl ibadet mekanı ve son cemeaat yeriyle…

ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA

ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA“PARADİSE BURSA”Once upon a time there was a solomon beyond all else he had glowing ligth ofprophecy on his forehead and wore shining throne of sovereignty god blessed him with a magical seal called seal of salomon with that seal he ruled the land and the seas his throne was neither golden…

BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES

BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES contains numerous traces of Bithynia Rome Seljuk Byzantium and Ottoman Empires Complexes (külliye) it is Home to Complexes Constructed by 5 Sultans Following Osman Ghazi preserving early examples of Ottoman architecture Shopping with Historical Bazaar and inns Zone on Unosco Cultural Haritage list shaped since the reing of…

MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN

HATİCE SULTAN TÜRBESİTürbe Hamza Bey’in torunu Vezir Kara Mustafa Paşanın eşi II.Bayazıd’ın kızı Hatice Sultan için Oğlu Bursa Subaşısı Mehmet Bey tarafından yaptırılmış Hatice Sultan eşi Kara Mustafa Paşa öldürülünce babasına küserek Bursa’ya çekilmiş ve hiç kimse ile görüşmemiştir bir rivayete göre bir süre sonra vücudunda yaralar cıkmış bir türlü iyi edilemeyen bu yaralar tam…