BURSA TARİHÇESİ

 BURSA TARİHÇESİBilimin ışığında arkeolojik kaynaklar Bursa ili ve çevresinin 8500 yıl ile tarihlendirmektedir Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik düzene gelişmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir Bursa’da kuzey batı Anadolu’nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda Höyük bulunmaktadır Prehistorik dönemde İnsanların yaşadıkları köyler olan bu Höyüklerden yaklaşık 30…