SEHABETTIN PAŞA MOSQUE

ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİCaminin giriş kapısı üstünde yer alan Kitabesinde 1497/98 yıllarında (H.903) Karamanlı Mehmed Oğlu Mehmed Çelebi tarafından yaptırılmış olduğu belirtilmektedir Cami adını II.Murad ve II.Mehmed dönemi vezirlerinden alan Şehabettin Paşa’dan almakta olup yapıya ait vakıf kayıtlarında vakfiyesinin Şehabettin Paşa’ya ait olduğu anlaşılmaktadır bir rivayete göre Camiyi önce Şehabettin Paşa yaptırdığı fakat bilinmeyen bir sebepten…